galeria@estranydelamota.com

Passatge Mercader 18
08008 Barcelona, Espanya
T +34 93 215 70 51
Estem treballant en la nova pàgina web, disculpa les molesties,
per a més informació contactar amb la galeria.

Estamos trabajando en la nueva página web, disculpa las molestias,
para más información contactar con la galería.

We are working on the new website, sorry the inconvenience,
for further information contact to the gallery.

Cristiano Ronaldo Jersey

Ignasi Aballí
Sergi Aguilar
Martí Anson
Bestué/Vives
Natividad Bermejo
Patricia Esquivias
Pauline Fondevila
Douglas Gordon
José Antonio Hernández-Díez
Marc Larré
Esko Männikkö
Jonathan Millán
Rasmus Nilausen
Gerard Ortín
Ana Prada
Francesc Ruiz
Richard Venlet
Marc Vives
Marijke van Warmerdam

Lionel Messi Jersey

 

 

 

Gerard Ortín. Vijfhoek
Inauguración: Jueves, 30 de junio de 2016, 18.00 h.
Exposición: 30.06.2016 – 16.09.2016. Lunes a viernes de 10.30 a 19.00 h.
 
 
La Galeria Estrany-de la Mota té el plaer de presentar l’última exposició de la temporada, la primera exposició individual de l’artista Gerard Ortín.

L'exposició Vijfhoek presenta el projecte homònim que va desenvolupar a Diemer Vijfhoek el 2015. Diemer Vijfhoek és una zona verda de Diemen, municipi a l'est d’Àmsterdam. Es tracta d'una península artificial de forma pentagonal resultat de l'extracció de sorra que es va dur a terme a la dècada dels setanta amb la finalitat de crear dics per protegir la planta d'energia elèctrica que subministrava electricitat a la zona oriental d’Àmsterdam i Diemen . L'artista va plantejar una walk-performance a través d'aquesta península per explorar la noció de toxicitat en la natura per mitjà d'un passeig tàctil creuant els camps d'ortigues. Una guia va acompanyar els participants i els proporcionava algunes directrius del recorregut i informació sobre la història del lloc i els seus voltants, que havien estat utilitzats com a abocador químic.

— Descarregar la nota de premsa


La Galeria Estrany–de la Mota tiene el placer de presentar la última exposición de la temporada, la primera exposición individual del artista Gerard Ortín.

La exposición Vijfhoek presenta el proyecto homónimo que desarrollo en Diemer Vijfhoek en el 2015. Diemer Vijfhoek es una zona verde en Diemen, municipio al este de Ámsterdam. Se trata de una península artificial de forma pentagonal resultado de la extracción de arena que se llevó a cabo en la década de los setenta con el fin de crear diques para proteger la planta de energía eléctrica que suministraba electricidad a la zona oriental de Ámsterdam y Diemen. El artista planteó una walk-performance a través de esa península para explorar la noción de toxicidad en la naturaleza mediante un paseo táctil cruzando los campos de ortigas. Una guía acompañó a los participantes y les proporcionaba algunas directrices del recorrido e información sobre la historia del lugar y sus alrededores, que habían sido utilizados como vertedero químico.

— Descargar la nota de prensa


Galeria Estrany-de la Mota is pleased to present the latest exhibition of the season, the first solo exhibition by Gerard Ortín.

The exhibition Vijfhoek presents the homonymous project developed at Diemer Vijfhoek in 2015. Vijfhoek is a green area in Diemen, municipality east of Amsterdam. It is a pentagonal artificial peninsula grown as the result of sand mining that took place in the seventies in order to build dikes to protect the power plant supplying electricity to the east of Amsterdam and Diemen. The artist organized a walk-performance across the peninsula to explore the notion of toxicity in nature through a tactile walk across the rough nettle fields. A guide accompanied the participants and gave them some guidelines for the tour and information about the history of the place and its surroundings, which had been used as a chemical dump.

— Download press release
Vijfhoek, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Vijfhoek, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Vijfhoek, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Vijfhoek, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016


Vijfhoek, installation view at Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona, 2016