Gerard Ortín

Barcelona, Spain, 1988

 

Gerard Ortín combina la seva formació artística i musical per experimentar amb diversos formats audiovisuals, sonors i performatius. Ha enfocat la seva indagatòria personal en l’exploració d’un entorn immediat, el seu jardí, entès com un espai intersticial entre la llar i el bosc. Aquest escenari ha marcat les pautes d’un procés que apel·la a la noció de la naturalesa com a espai psíquic. Ecològicament ètica, però no vehiculada per la denúncia ecologista, la seva especulació estètica uneix vivència i intel·lecte a través de l’adaptació corporal a l’arquitectura de l’entorn natural. Un “acostament animal al paisatge” com fenomenologia cultural que escapa a llocs comuns com el romanticisme bucòlic o el paisatge preciosista, en nom d’una experimentació genuïna amb el vehicle de la intimitat.

— Descarregar biografia

 

Gerard Ortín combina su formación artística y musical para experimentar con diversos formatos audiovisuales, sonoros y performativos. Ha enfocado su indagatoria personal en la exploración de un entorno inmediato, su jardín, entendido como un espacio intersticial entre el hogar y el bosque. Este escenario ha marcado las pautas de un proceso que apela a la noción de la naturaleza como espacio psíquico. Ecológicamente ética, pero no vehiculada por la denuncia ecologista, su especulación estética aúna vivencia e intelecto a través de la adaptación corporal a la arquitectura del entorno natural. Un “acercamiento animal al paisaje” como fenomenología cultural que escapa a lugares comunes como el romanticismo bucólico o el paisaje preciosista, en aras de una experimentación genuina con el vehículo de la intimidad.

— Descargar biografía

 

Gerard Ortín combines his art and music formation to experiment with various audiovisual, sound and performative formats. He has focused his personal investigation in exploring his immediate surroundings, his garden, understood as an interstitial space between home and the forest. This scenario has set the tone of a process appealing to the notion of nature as psychic space. Ecologically ethical, but not directed by the environmental denunciation, his aesthetic speculation combines experience and intellect through the body adaptation to the architecture of the natural environment. An “animal approach to landscape” as a cultural phenomenology that escapes common places like the bucolic romanticism or preciosist landscape, in the interests of a genuine experimentation with the vehicle of intimacy.

— Download biography

 

Vijfhoek-—-Instalación-—-01
Vijfhoek, 2015 (installation view)

Projection of 20 35mm slides, script and audio
Variable dimensions (fixed width projection: 50 cm), 3 elements; of 21 x 29,7 cm each and 22.32 min.
Edición 3

 

Vijfhoek-(map)
Vijfhoek (map), 2015
Silkscreen on paper
42 x 29,7 cm

Edition 2

 

Vijfhoek-—-Sin-título
Sín título, 2015
Ink on paper
42 x 29,7 cm
Unique

 

Nueva-Sonora-—-02

Nueva-Sonora-—-04

Nueva-Sonora-—-06
Nueva Sonora, 2014 (frames)
Video color and sound
19.16 min.
Edition 3

 

Inframince-—-Tu-aiz-—-02
Tu:aiz, 2013 (installation view)

Videoinstallation
Two-channel video, color and sound (mirrors structure and rear projection screens)
13.51 min. (loop)

Unique

 

Intravia-—-00
Intravia, 2012-2014 (installation view)

Projection of 20 35mm slides and audio
Variable dimensions (fixed width projection: 50 cm) and 5.12 min.
Edition 3

 

Cortex-—-00
Cortex, 2012 (installation view)
Installation

Variable dimensions

Unique

 

Sima-—-01

Sima-—-04

Sima-—-06
Sima, 2011 (frames)
Video color and sound
6.42 min.

Edition 3

 

Sin-título-(Quijada)-—-02

Sin-título-(Quijada)-—-04

Sin-título-(Quijada)-—-06
Sin título (Quijada), 2011 (frames)
Video color and sound
6.38 min. (loop)

Edition 3

 

Tanca-—-01

Tanca-—-03

Tanca-—-06
Tanca, 2010 (frames)
Video color and no-sound
11.59 min. (loop)

Edition 3